حرف بزن حرف بزن سال‌هاست

حرفایت کو؟

گمشان نکن

قایمشان نکن

بگو:)

حرف هایت را به من بگو:)

نرگسِ مَست

عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم:)

نرگس هستم یک عدد نیمچه هنرمندِ فرفریِ دلبرِ خُل و چِل ^_^
Designed By Erfan Powered by Bayan